bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Zespół Szkół w Dynowie w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  1. wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń szkoły,
  2. udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Zespołu Szkół.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.Opublikował: Zbigniew Walus
Publikacja dnia: 01.10.2013
Podpisał: Zbigniew Walus
Dokument z dnia: 01.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 745